ndjesi leshi thithëse e vajit

  • Leshi thithës i vajit në çarçafë ose rrotulla

    Leshi thithës i vajit në çarçafë ose rrotulla

    Leshi thithës i vajit është i shtypur nga leshi i pastër, i cili mund të thithë në mënyrë efektive lëngun dhe ta ruajë atë, duke parandaluar kështu përhapjen e rrjedhjeve.Përveç kësaj, pas nxjerrjes, 72%-90% e lëngut të rrjedhjes mund të rikuperohet.Kosto e ulët, pa gjenerim pluhuri dhe ruajtje e pakufizuar.